...

طلاق توافقی و مهریه و بررسی شرایط مختلف آن از نگاه وکیل

با جاری شدن عقد نکاح، حقوق مالی به زوجه تعلق می گیرد که زوج ملزم به پرداخت آن است. مهریه از مهم ترین حقوق مالی بوده که زوجه مستحق دریافت آن است و هر زمانی که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. و  در صورتی که مرد بخواهد ممانعت کند و مهریه زوجه را نپردازد او می تواند با اقامه دعوی به طرفیت زوج، الزام او را به پرداخت مهریه خواستار شود. این حق مالی تحت هر شرایطی قابل مطالبه بوده و مواردی از جمله انحلال نکاح و فوت، آن را اسقاط نخواهد کرد.

گروه وکلای خانواده

گروه وکلای خانواده، سعی بر آن دارد که با تمرکز روی موضوعاتی از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت، زوجه را نسبت به حقوق مالی خود آگاه سازد. زوجه بایستی بداند که مهریه او در هر شرایطی قابل مطالبه است و عواملی مثل طلاق، انحلال نکاح، او را از دریافت این حق منع نخواهد کرد. و در صورتی که زوج بخواهد از پرداخت حق مالی زوجه ممانعت کند این حق برای اوست که با طرح شکایت به طرفیت زوج، الزامش را به پرداخت مهریه خواستار شود. با برخوردار شدن از خدمات وکیل خانواده، زوجه می تواند در این مسیر به موفقیت و نتیجه مطلوبی برسد و جبران حق تضییع شده خود را از زوج بخواهد.

طلاق توافقی و مهریه

طلاق توافقی، یکی از اسباب جدایی و انحلال عقد نکاح است و زمانی که زوج و زوجه، هر دو به اجرای طلاق رضایت داشته باشد می توانند آن را جاری سازند و به موجب آن تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را مشخص کنند و توافق نامه تنظیمی خود را به دادگاه ارائه دهند. یکی از حقوق مالی که لازم است راجع به آن تعیین تکلیف شود مهریه است که زوجین باید راجع به آن به تراضی و توافق برسند و مشخص کنند که زوجه مستحق دریافت چه میزان مهریه باشد. لب کلام، زوجین، قبل از انجام تشریفات لازمه و مراجعه به دفترخانه، بایستی، تصمیم  خود به اجرای طلاق توافقی و مهریه را، مشخص کنند و طی توافق نامه ای به دادگاه ارائه دهند.

در چه شرایطی با اجرای طلاق توافقی، به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

در چه شرایطی با اجرای طلاق توافقی، به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

توافق زوجین است که راجع به مهریه تعیین تکلیف می کند. به بیان ساده تر، اگر زوج و زوجه تصمیم دارند که به موجب طلاق توافقی از یکدیگر جدا شوند بایستی تکلیف اموری از جمله مهریه را مشخص کنند. مهریه یکی از مواردی است که باید راجع به آن تعیین تکلیف شود اگر زوجه و زوجه هر دو توافق کنند که به زوجه مهریه تعلق بگیرد او می تواند مستحق دریافت مهریه باشد. اما اگر تراضی طرفین، به آن باشد که به زوجه مهریه تعلق نگیرد او نمی تواند اجرای مهریه را خواستار شود. ملاحظه می شود که موضوع طلاق توافقی و مهریه اهمیت زیادی دارد که زوجین بایستی نسبت بدان حساسیت داشته باشند تا حقی از زوجه تضییع نگردد.

بخشیدن مهریه بیشتر بخوانید: بخشیدن مهریه توسط زن و آشنایی کامل با مراحل و روند آن

بررسی طلاق توافقی و مهریه

نص صریح قانون مدنی، زوجه را تحت هر شرایطی مستحق دریافت مهریه می داند مگر آنکه خود او از دریافت این حق امتناع کند و مهریه خود را به همسرش ببخشد. این بخشش را زوجه می تواند نسبت به کل مهریه و یا نصفی از آن، اعمال کند.

آیا زوجه باید از حق مهریه خود بگذرد تا بتواند خواستار اجرای طلاق توافقی باشد؟

این موضوع در رابطه با طلاق خلع و مبارات قابل اجراست یعنی اگر زوجه بخواهد من باب تنفر و کراهت از زوج خواستار اجرای طلاق باشد بایستی از حق مالی خود چون مهریه بگذرد یا نیمی از آن را به زوج هبه کند تا بتواند طلاق خود را جاری سازد. اما در رابطه با طلاق توافقی چنین الزامی وجود ندارد و زوجه می تواند تماما کلیه مهریه خود را از زوج مطالبه کند بدون آنکه الزامی به بخشش مهریه باشد. اما اگر قرار است طلاق نسبت به صغیر غیر ممیزه، زن یائسه صورت بگیرد چون رجوعی وجود ندارد زوجه برای اجرای طلاق توافقی، بایستی نیمی از مهریه خود را به زوج ببخشد تا بتواند الزام او را به اجرای طلاق توافقی خواستار شود.

بررسی طلاق توافقی و مهریه در دوران عقد

در دوران عقد نیز، زوجه مستحق دریافت مهریه است و زوج ملزم است که این حق مالی را به او بپردازد. اگر اثبات شود که زوجه باکره است نصف مهریه به او تعلق می گیرد اما اگر گواهی پزشکی قانونی، دلالت بر باکره نبودن زوجه داشته باشد او مستحق تمامی مهریه است و بر ذمه زوج بوده که کل مهر المسمی را به او بپردازد. مگر آنکه توافق شود که زوج از پرداخت مهریه، بری الذمه باشد.

اگر زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند تکلیف چیست؟

اگر در رابطه با طلاق توافقی و مهریه، توافق شود و زوج از پرداخت مهریه عدول کند، این حق زوجه است که با طرح شکایت حقوقی به طرفیت او، الزامش را به پرداخت مهریه خواستار شود. اگر الزام تاثیرگذار نباشد و زوج از پرداخت، ممانعت به عمل آورد، این حق زوجه است که با سپری کردن مراحل مطالبه مهریه از جمله مراجعه به اداره ثبت و معرفی اموال زوج، تقاضای توقیف و فروش اموالش را خواستار شود.

ممنوع الخروج شدن زوج از بابت مهریه بیشتر بخوانید: ممنوع الخروج شدن زوج از بابت مهریه

آیا زوجه می تواند از مهریه بخشیده شده رجوع کند؟

زوجه در صورتی می تواند از مهریه رجوع کند که در عده به سر ببرد و زوج در این ایام به او مراجعه کند. اگر رجوع صورت گیرد ماهیت طلاق از بائن، به رجعی تبدیل شده و حق رجوع از مابذل را به زوجه می دهد.

اگر زوج از پرداخت مهریه معسر باشد تکلیف چیست؟

در صورتی که زوج از پرداخت مهریه ای که بر ذمه او بوده، ناتوان باشد می تواند با طرح کردن دعوی اعسار، از دادگاه بخواهد که مهریه او را قسط بندی کند تا در مواعد متعدد، اقدام به پرداخت طلب خود نماید.

اگر زوج از پرداخت مهریه معسر باشد تکلیف چیست؟

نتیجه گیری

مهریه عندالاستطاعه بیشتر بخوانید: مهریه عندالاستطاعه چیست و چه تفاوتی با مهریه عندالمطالبه دارد

ما در این مقاله به بررسی موضوع حقوقی، طلاق توافقی و مهریه پرداختیم و بیان داشتیم که چه طلاق در دوران عقد صورت بگیرد یا بعد از عقد، زوجه را مستحق دریافت حقوق مالی می کند که زوج ملزم به پرداخت آن است. اگر زوج بخواهد ممانعت کند و علی رغم داشتن توانایی مالی، مهریه زوجه را نپردازد او می تواند با مطرح کردن شکایت به طرفیت زوج، الزامش را به پرداخت مهریه خواستار شود و تقاضای توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن زوج از باب مهریه را از اجرای ثبت تقاضا کند.

پیشنهادات

ما در گروه وکلای خانواده، در تلاشیم که به همکاری وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و زبده، بهترین خدمات را به عزیزانی که درگیر مشکلات حقوقی در حوزه خانواده هستند ارائه دهیم. شما می توانید جهت برخورداری از خدمات تیم حقوقی ما و وکیل طلاق، از طریق راه های ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

آیا با اجرا شدن طلاق توافقی، به زوجه مهریه تعلق می گیرد؟

پاسخ به این سوال مثبت بوده و زوج ملزم است که مهریه زوجه را به او بپردازد مگر آنکه برخلاف این امر توافق شود و زوج از پرداخت مهریه، بری الذمه باشد.

اگر توافق راجع به طلاق توافقی و مهریه شود و با این حال زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند تکلیف چیست؟

اگر راجع به طلاق توافقی و مهریه، توافق نظر شود و زوج بخواهد با داشتن استطاعت مالی، از پرداخت مهریه ممانعت کند این حق برای زوجه بوده که به طرفیت او اقامه دعوی کند. و الزامش را به پرداخت طلبش خواستار شود.

لینک کوتاه

https://vakil-khanevade.com/?p=116

اشتراک گذاری این مطلب

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312